Tillbaka
Litteratur om Eskilstuna + porträttbiografiska böcker
---------------------------------------------------------------------------------------------
50 år i idrottens tjänst - Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation 1963
60 år på scenen 2006 / Scenknuten
1847/1857 Nyköping/Eskilstuna 1947 [Svenska Handelsbanken]
1912-1913 års allmänna bostadsräkning i Eskilstuna 1915
100 randiga år - En jubileumsbok om Eskilstuna City 2007
1000 år i Tumbo och Kvicksund 2000
1854 års män 1918
1883 års män 1927
1890 års män 1929
1890 års män i ord och bild 1940
1897 års män i ord och bild 1947
1899 års män i ord och bild 1949
1893-1983 Eskilstuna arbetarekommun under 90 år 1983
60 år av arbete - Eskilstuna järn- och metallarbetarefackförening 1950
90 bilar på 40 år 1997
AB Samorganisationen 1908-1933 - Minnesskrift till tjugofemårs-Jubileet 1933
Adolf Törneros brev del 1+2 1925
Adresskalender för Eskilstuna och Torshälla 1877 1980
Aktiebolaget C.E. Johansson 1911-1961
Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet 1887-1937
Al Coldinu orden rulla 2001-2002
Alfaboken 1994 - Till minne av bilderna Vi aldrig glömmer.
Allan Ebeling 2004
Allhems sportlexikon 1948 1-3
Alnarps Lantbruks, Mejeri och Trädgårdsinstitut 1954 - Ett minnesverk
Ambulanscentral - Parkeringshus i Eskilstuna 1972
Analysen 1927
Analysen 1938
Analysen 1940
Analysen 1949
Analysen 1954
Analysen 1955
Analysen 1956
Analysen 1960
Analysen 1964
Analysen 1966
Analysen 1968
Analysen 1981
Analysen 1982
Analysen 1983
Analysen 1984
Analysen 1985
Analysen 1986
Andlig kartläggning av Eskilstuna 1998
Ankaret - Personaltidning vid Eskilstuna Jernmanufaktur aktiebolag 1958
Arbetarnas vardag Eskilstuna 29-30 mars 1985
Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920 1987
Arbetets söner - Segrarnas tid 1946
Armens uppgång och... 168. kursen på Karlberg krönika 1960-2000 2004
Att flyga är att leva - Flygvapnet 1926-1976 1975
Avrättade och rymlingar under Nya Indelningsverket vid Kungliga Södermanlands regemente 1988
Berättelsen om Eskilstuna Ölkultur - Ett bryggeri med kropp och själ 2015
Bergshögskolans elever 1919
Beskrivning till kartbladet Eskilstuna av P. H. Lundegårdh och G. Lundqvist 1959
Beskrivning över Eskilstuna med omnejd 1938
Beskrivning över Eskilstuna med omnejd 1933
Betygs-Bok å tröga och icke betalande personer 1904 J. A. Dolk
Bibliotek i Eskilstuna intill 1938 1975
Bildgalleri ur Svenska Missionsförbundet 1906
Bilder av Eskilstuna 2013
Bilen i Sverige - Dess drift service och underhåll - Företagen och deras ledande men 1947
Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892 av Carl Hulthander 1892
Biografisk matrikel öfver svenska prästerskapet 1901
Biografiskt album för Svenska missionsförbundet 1928
Björktorpsskolan 100 år historia och skolminnen 1992
BK sport Eskilstuna 30-år lördagen 3 april 1993
Boken om Blå [Blå] 2018
Boken om brottning 1947
Boken om orientering 1948
Boken om Schack 1948
Boken om skytte - Bygd och folk 1951
Boken om simning 1948
Bolinders - En svensk verkstad 1945
Bolinder-Munktells review no.1 1935
Borgare, smeder och änkor - Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och Fristad 1750-1850 1983
Brottsplats Sörmland del 1 2008
Brottsplats Sörmland del 2 2009
Brottsplats Sörmland del 3 2010
Brottsplats Sörmland del 4 2011
Brännvinsbruket i Eskilstuna under 1800-talets mitt 1995
Bröderna Söderberg metallgjuteri 1955
Bygd att bevara del 1 1988
Byggnadsminnen 1978-1988 1989
C O Öberg & Co AB - Verkstadsklubb 75 år 1976
C. O. Öbergs verkstadsklubb 50 år 1951
C.E.J Måttens Mästare 1947
Carl Gustafs stad 1959
Centrallasarettet i Eskilstuna 1914-1980
Chalmersska ingenjörsföreningens katalog 1976
Chalmersska ingenjörsföreningens katalog 2001
Concordia 1886-1906 [litterära föreningen Concordia]
Cykelfrämjandets småturer i Eskilstuna och Västeråstrakten 1941
Dalregementets personhistoria del 5 1950-2000 2001
De försilvrade naglarna - Om fotografiens utövare i Eskilstuna under 160 år
Den bråkiga kulturen - Förläggare och Smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850 1988
De Svenska Trängtrupperna 1885-1935 del 1+2 1935
Dispositionsplan Eskilstuna centrum 1969
Djurgårdsskolan - Eskilstuna stads nyaste skola 1952/1998
Doktorn berättar 1997
Domsagorna i Sverige 1944
Domänverket - Matrikel 1935
Då och nu i Eskilstuna 2003
Då och nu i Eskilstuna med omnejd 2004
Döden i skogen - Svenska avrättningar och avrättningsplatser 2006
Ebelingmuseet visar Torshälla keramikdagar 1998 2 EX
Egen härd är guld värd 2004
Elimkyrkans Ungdomsförening 1949
Elmän i Sverige 1949
En bok om Eskilstuna 1981
En bok om mälarlandskapen 1953
En bokfilm om Eskilstuna Folkets Park 1898-1948
En festplats kallad Folkets Park - En bokfilm om Eskilstuna Folkets Park 1948
En krönika om Sågverksarbetare 1953
En minnesbok om Sundbysjukhus 1988
En tidning om Eskilstuna 016 1996
En vandring på S:t Eskils kyrkogård 1987
Eskils Tuna vid Näria å 2000
Eskils Tuna vid Näria å 2014
Eskilstuna 300 år 1659/1959 - Jubileumsprogram/Utställningskatalog
Eskilstuna - Den månghamrade staden 1962 2 EX
Eskilstuna - En gammal stad fyller 300 år 1959
Eskilstuna - En stadsvandring 1980
Eskilstuna - En svensk industristad med anor 1939 2 EX
Eskilstuna - Ett kvalitetsbegrepp 1949
Eskilstuna - Folkets hus 1936
Eskilstuna - Gator och kvarter 1962
Eskilstuna - Kortfattad beskrivning med karta 1948
Eskilstuna - min födelsestad 1950
Eskilstuna - Smedstaden
Eskilstuna 1979
Eskilstuna arbetarekommun 50 år 1943
Eskilstuna Baptistförsamling 1866-1916 1916
Eskilstuna Baptistförsamlings årstryck 1915
Eskilstuna bilder 1948 2 EX
Eskilstuna centrum - Beskrivning av byggnader 1986
Eskilstuna - En annan historia 2018
Eskilstuna en vapensmedja 2008
Eskilstuna Expo 1946
Eskilstuna flygklubb 50 år
Eskilstuna fotoklubb 25 år 1964
Eskilstuna Fotoklubb Vilstaträffen 1951
Eskilstuna fristad 1771-1833 1971 Bror-Erik Ohlsson
Eskilstuna Fristad från då till nu 2016
Eskilstuna Fristads inrättande 1771 1921 2 EX
Eskilstuna Fristadshus 1977
Eskilstuna grundskola 1964-1965 1966
Eskilstuna gymnastik och atletklubb 1892-1942 1942
Eskilstuna hantverks och industriförening 1896-1946 1946 2 EX
Eskilstuna hantverks och industriförening - Yrkesregister och medlemsmatrikel 1966
Eskilstuna Historia Del 1-3
Eskilstuna Historia - Projektrapport av Bror-Erik Ohlsson 2002
Eskilstuna i bild 1944
Eskilstuna i bilder 2009
Eskilstuna i forntid och nutid 1939
Eskilstuna i våra hjärtan - Finsk 1970-1989
Eskilstuna i våra hjärtan Del 1-8
Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag 1868-1943 1943
Eskilstuna järn- och metallarbetarefackförening 1943
Eskilstuna Kommun 1994
Eskilstuna Kommun 1995
Eskilstuna konstförening visar industrimotiv av 18 konstnärer 1950
Eskilstuna konstmuseeum - Gåva av Allan Ebelings döttrar 2 EX
Eskilstuna Konstmuseum 1994
Eskilstuna Konsumtionsförening - Verksamhetsberättelser 1934
Eskilstuna kyrka - Minnesskrift vid invigningen 1929
Eskilstuna kår 1891-1941 1940
Eskilstuna Köpmannaförening 1867-1942 1942
Eskilstuna lazarett och curhus 1997
Eskilstuna Mesost och Margarinfabrik AB 1887-1847
Eskilstuna - Min födelsestad - av Arvid Karlsson 1950-1952 elva häften
Eskilstuna minnen 1901
Eskilstuna Museer årsbok 1960
Eskilstuna Museer årsbok 1961
Eskilstuna Museer årsbok 1962
Eskilstuna Museer årsbok 1963
Eskilstuna Museer årsbok 1964
Eskilstuna Museer årsbok 1965
Eskilstuna Museer årsbok 1966
Eskilstuna Museer årsbok 1968
Eskilstuna Museer årsbok 1969
Eskilstuna Museer årsbok 1970
Eskilstuna Museer årsbok 1971
Eskilstuna Museer årsbok 1973
Eskilstuna Museer årsbok 1976
Eskilstuna Museer årsbok 1977/1978
Eskilstuna Museer årsbok 1979/1980
Eskilstuna Museer årsbok 1981/1982
Eskilstuna Museer årsbok 1983-1985
Eskilstuna Museer årsbok 1986
Eskilstuna Museer årsbok 1987/1988 2 EX
Eskilstuna Museer årsbok 1989-1991 2 EX
Eskilstuna Museer årsbok 1992
Eskilstuna Museer årsbok 1993-1994
Eskilstuna Museer årsbok 1995/1996
Eskilstuna och Eskilstunatrakten 1949
Eskilstuna och Eskilstunatrakten 1941
Eskilstuna Omnibustrafik 2006
Eskilstuna orienteringshistoria 1921-1950 1993
Eskilstunapolisens förlorade museum 2013
Eskilstuna Polisens historia 2007
Eskilstuna samhälle i gången tid och nutid
Eskilstuna sett från ån 2011
Eskilstunaskyttet genom tiderna 1861-1936/1941 1941
Eskilstuna sluss och kanal förr och nu 1988
Eskilstuna som industristad 1939
Eskilstuna-spelet - Ett kunskapsspel om Eskilstuna kommun för hela familjen [1989]
Eskilstuna stad - Abraham Hülphers 1783/1997
Eskilstuna stads adresskalender 1923
Eskilstuna stads adresskalender 1946 [sista som gavs ut]
Eskilstuna stads badhus 1933
Eskilstuna stads fritidsreservat Vilsta-Skjulsta 1953
Eskilstuna Stadsfullmäktige 1863-1914 1915
Eskilstuna stads Gasverk 1937
Eskilstuna stads handelsgymnasium och Eskilstuna praktiska realskola 1962
Eskilstuna Tekniska skolas förbund - Matrikel 1988
Eskilstuna Tekniska skolas förbund - Matrikel 1994
Eskilstuna Tekniska skolas förbund - Matrikel 1998
Eskilstuna telefonkataloger 1915 1927 1938 1940 1944 1946 1948 1952 1953 1961 1969 1974 1978 1997
Eskilstuna tjenstmannaförening 50 år 1952
Eskilstuna Typografiska förening 1887-1937 1937
Eskilstuna under 900 år 1946
Eskilstuna vattenverks reglemente 1954
Eskilstuna vägvisaren 1960-1961
Eskilstuna-Kuriren under blytiden 2001
Eskilstunas historia i dess gatunamn av Victor Qvarnström 1928/1993
Eskilstunas natur 1992
Eskilstunas okända 1700-tal - Livet i en annan tid 2021
Ett halvt sekel med personuppgifter över 1900 års män
Ett Nekrologium från Johanniterklostret i Eskilstuna 1929
Ett sekel med F.A. Stenmans 1949
Exportsagan väster om mon [Westermo Teleindustri] 2005
Fabriker och arbetare i Eskilstuna kommun 1983
Facit Postal VIII
Facit Special 1985
Facit Special 1996-1997
Facit Special 1997-1998
Fakta om folkvalda - Riksdagen 1985-1988 1986
Femtio år mellan ögonen 1950 och år 2000 - På rimmad spaning i Eskilstuna med omnejd 1999
FFV-folk - Porträtt av anställda i FFV-koncernen 1988 2 EX
Filatelien och dess män 1943
Folkdräkter och Bygdedräkter från hela Sverige 1975
Folk i rörelse 1870-1900 1974
Folke Hellström Lind - Dikter 2002
Folkförsörjningen under andra världskriget 1946
Folkminnen från Eskilstuna 1993
Folkskolans lärarekår i Linköpings stift 1927
Folkskolans lärarekår i Strängnäs stift 1927
Fors kyrka 1976
Fotoboken - Eskilstuna 1986 2 EX
Fotografer i Eskilstuna 1996
Fristadsbor inför rätta 1987
Fristadshus - Igår Idag Imorgon 1988
Fristadsskolan 1982/1983 Skolkatalog
Från Bonderörelse till Centerrörelse i Eskilstuna Kommun 1985
Från Eskils och Carl Gustafs stad 2009
Från Eskils och Carl Gustafs stad 2 2012
Från frälsetorp till stadsdel - Snopptorp i Eskilstuna 1996
Från papp till plast - Eller sagan om J.O. Öbergs & Son 1985
Från drängkammare till akademisalonger - Näshulta Hembygdsförening 2005
Från Söndagsskola till Högskola 2004
Frälsningsarmen - Eskilstuna kår 1891-1941 minnesskrift 1940
Frälsningsarmen i Sverige 1945
Fyrans album - Kungliga Tekniska Högskolan 1923
Fyrans album - Kungliga Tekniska Högskolan 1926
Fyrans album - Kungliga Tekniska Högskolan 1935
Fyrar och fyrfolk 1994
Fåglar i Eskilstuna kommun 1994
Föreningen 1879 års män 1929
Föreningen 1882 års män 1932
Föreningen 1891 års män 1942
Försköna Eskilstuna 1994
Försvarets Fabriksverk - FFV tjänstemannamatrikel 1 oktober 1968
Gamla Eskilstuna - Minnen från 50 och 60-talen 2006
Gamla Solna-vykort berättar 2002
Gamla staden i Eskilstuna Del 1 2007
Gamla teatern Eskilstuna - Program 1990
Gamla vykort - En bok för samlare 1972 / Ulla Ehrensvärd
Gap-Sundins memoarer
Gap-Sundins historier
Gatunamnen i Eskilstuna 1995
GDG Biltrafik AB 1932-1982 - De första 50 åren 1983
Glass nostalgi 2006
Grafiska Fackförbundet Eskilstuna-avdelningen 100 år 1987
Gunnar Graflund - Historien om en byggmästares imperium 2003
Gyllenhielmska vandringsleden 2012
Göran M. Silfverstolpe - I Eskilstuna och Tunafors för tvåhundra år sedan 1960
Göran M. Silfverstolpe Guldsmeden Lars Öberg 1961
Hembygd Södermanland 2006
Hembygdsmuseet - Vägledning för besökande 1924 2 EX
Hem i Sverige 1945
Historisk-geografisk analys av Lagersbergs säteri 2000
Historisk Odd-Fellow-handbok 1917
Hitta rätt i Eskilstuna 1988
Hotell och Pensionat i Sverige 1960 - Svenska Turistföreningen
Hvart kamrater i Beskowska skolan tagit vägen 1909
Hällby kyrka 1994
Hällby genom tiderna 1992
Hällby genom tiderna 1993
Härliga nostalgi - Berättelser från min uppväxt i Eskilstuna 2019
I guds hand - Eskilstuna första Baptistförsamling 1866-1966
I Guds hand 1966
I hälsans tjänst - Tandvårdens män och kvinnor 1952
I love Nyfors - Intervjuer med Nyforsbor genom tiderna
Ingrid Sigurd - Händelser kring en runhäll 1998
I våra kvarter - Eskilstuna på 50-talet 1995
I våra kvarter - Eskilstuna på 60-talet 1997
Idrottsföreningen Kamraterna - IFK Eskilstuna 1897-1997
Idrottsföreningen Verdandi jubileumsskrift 1900-1925
Idrottsföreningen Verdandi jubileumsskrift 1900-1950
Immanuelförsamlingen i Eskilstuna 1933-1953 1954
Inner Wheel - Klubbarna i Sverige 2001-2002
Intendent Göran M. Silfverstolpe - Sörmländska silversmeder 1964
Invandrare i folkhemmet - Sudettyskarna i Eskilstuna 1938-1988 1995
I Socialtjänstens vård del 1 + 2 1944-1945
Jakten i Sverige - Samlingsverk om jakt och jaktvård 1948
Jordfolket 1953
Jordfolket 1954
Jordfolket 1955
JubileumsQRZN den 200:e 1792-1992 - Ihärdighet - Sergervisshet [Karlberg]
Jubileumsverk i ord och bild över 1906 och 1911 års män 1951
Julseder i norra Sörmland 1988
Justitiematrikel 1934 - Utgiven av Advokat Arthur Gullberg
Jäders kyrka 1949
Jäders kyrka 1989
Jäders sockenkrönika 1951
Jäders Socken och Kyrka 1872/1986
Jönköpings län i porträtt och bild 1941
Kafjärden - En minnesskrift 1972
Kafjärden - Tradition i levande landsbygd 2010
Kalender för läkare, veterinärer , tandläkare och apotekare 1914
Kalender öfver städerna Eskilstuna och Torshälla för åren 1876-1877. Utgiven af Bernhard Beskow. [ej facsimile]
Kalender öfver Södermanlands läns landsbygd 1913
Kalklinbaneprojektet - Första halvåret 2002
Kampen om Eskilstuna - Kunskapsspelet
Katalog över Eskilstuna Realskola och Kommunala Gymnasium vid början av höstterminen 1924
Katalog över samlingarna i Rademachersmedjorna 1930
KFF - Porträtt-Galleri - Kooperativa Föreståndarnas Förbund 1930
Klingsmide i Eskilstuna 1773-1950 2015
Klosters kyrka av Axel Rappe
Klubb Maritim medlemsmatrikel 1990
Knivar från Eskilstuna 1999
Knut Hellberg - Järnets och smedernas Eskilstuna 1+2 1937-1938
Knut Hellberg - Eskilstuna - En svensk märkesstad 1919
Knut Hellberg - Eskilstuna genom tiderna Del 1-3 1938
Kommunal i Eskilstuna - 80 år med Kommunal 32:an 1991
Kommunernas släktträd 1863-1992
Kongl. Telegrafverkets telefonförbindelser i Stockholm och å andra dermed förbundne orter 1889 1988
Konsten omkring oss i Eskilstuna 1995 2 EX
Konstskatter från Sörmländska slott och herrgårdar 1986
Kontakt - Organ för Eskilstuna Hyresbostäder 1964
Kooperativa porträtt 1959
Kraftstationen i Skogstorp 1998
Kranholm tar makten 1937
Kungariket Kungsör 2008 1
Kungariket Kungsör 2008 2
Kungliga Armeförvaltningen ett hundraårsminne 1865-1965
Kungliga Krigsakademin och Kungl. Krigsskolan åren 1792-1935 1936
Kungliga Krigshögskolan 1878-1928
Kungliga Livgrenadjärregementet 1928-1961 1973
Kungliga Sjökrigsskolan 1867-1942 del 1+2 1942
Kungliga Sjökrigsskolan 100 år del III 1943-1967 1967
Kungliga svenska riddarordnarna del 1+2 1935
Kungliga Tekniska Högskolan - Fyrans album 1935
Kungliga Vasaorden 1944
Kungliga Värmlands regementes historia 1617-1950 1951
Kungörelse om lokala trafikföreskrifter för Eskilstuna stad 1961
Kända ansikten - Karrikatyrer av kända Eskilstunabor med vers av Tvåan och Kvint 1924
Kända Stockholmare 1936 NR: 817 Hans Selmer
Köpmangatan / Rådhustorget 1977
Körkortsboken 1952 - Per Wersen - Saxon & Lindström
Körkortsprovet - Albin Johanssons Bilskola - Västeråsvägen 14 C 1942
Körsången i Sverige 1947
Lagersbergs Säteri 2008
Landstinget i Sörmland 1966-1996 2000
Lilla Fröslundaboken 2002
Lika fast olika - Röster från Lagersberg och Råbergstorp 2012
Litteratur om Eskilstuna stad 1981
Logen nr 16 Karl X Gustaf Eskilstuna Matrikel 1987
Lunds akademis katalog 1845, 1847 och 1850
Lysande skärgård 2005
Lysmasken 1896-1946
Låssmidet - Ett yrke med anor - Aktiebolaget Möbellås 1918-1943
Lär känna staden - En arkitekturvandring i centrala Eskilstuna
Lärobok i anatomi för sjukgymnaster 1920 - Erik Müller
Man spelar helst med gamla bekanta - Bok-Öbergs 1999
Matricula regii collegii Strengnensis 1628-1699 del 1 1947
Matricula regii collegii Strengnensis 1700-1730 del 2 1949
Matrikel för Stockholmspolisen 1980
Matrikel Tempel Riddare Orden 1990
Matrikel över Svenska Frimurare orden för arbetsåret 1978-1979 del 5
Matrikel öfver Sverige ecclesiastik 1856 - Fjerde upplagan
Matrikel över ämbetsmän och bröder i förenade gamla Druid-orden 1990
Med ånga, gods och tidtabell 2003
Metallfolk 100 år 1990
Minnesbilder av föreningen Sörmlandsgårdens vänners verksamhet 2001-2010
Minnesbilder i gamla vykort 2001 2 EX
Minnesbok över den svenske bonden 1971 [Attsjö i Furuby församling]
Minnes-skrift vid Södermanlands Missionsförenings 50-års-jubileum 1869-1919
Minnesskrift över Eskilstuna fastighetsägareförenings 50-åriga verksamhet 1900-1950
Mitt Fröslunda 2001
Mjölkcentralen - Lantmännens mjölkförsäljningsförening U.P.A 1915-1945 1945
Mjölkcentralens årsredovisning och revisionsberättelse 19570701-19580630 1958
Mode Elsie 2001
Mot höjden öfver djupet - Konung Oscar II minnesblad 1898
Motbok - Systembolaget i Eskilstuna 1954
Motorismen och dess män 1951
Motormän har ordet 1956
Motormän i Svealand 1952
Motormän i Södermanlands Län 1950
Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag Eskilstuna - Katalog för pressar 1916
Munktellstaden i Eskilstuna 2002
Mälardalens sällsamheter 1973
Mälaren runt 1997
Mälarslott 1994
Män i vapen till Södermanlands försvar 1939 40/100
Männen för dagen - C. E. Johansson - Precisionsmåttets uppfinnare 1917
Mästerverk ur samlingarna på Julita Gård 1936
Möt stadsarkivet i Eskilstuna 1989
Naturum Sundbyholm - en idéskiss 1985
Noaks ark Eskilstuna 1960+
Norra Latin 1900-1955 1959
Nyby - Ett världsmärke i rostfritt 1962
Nyfors förr och nu 1985
Nygamla stadsvandringar i Eskilstuna 2004
Nykterhetsvård - Anderslunda och Gretaborg 1956-1972 2007
Några eskilstunesiska tennpjäser 1966
Några ord om filar 1941
Några ord om tillkomsten av Eskilstuna-Bryggeriets tillverkning 1937
Några ord om Öbergs filar 1953
När Eskil kom till Rekarnebygden 1998
Näringslivet i Skogstorp 1999
När järnvägen kom till Eskilstuna 1993
När radion började i Eskilstuna 1925-1940 1981
Näringsliv i Södermanland 1944
Nääs 1872-1942 I-II 1943
Offentlig utomhuskonst i Eskilstuna och Torshälla 2011
Officerskursen 1913-1914 Karlberg
Om Mälarbaden och Eskilstuna läroverk 1995
Omnibus och linjetrafiken med lastbilar i Sverige 1939 Del 1-2
Ordet måste stå fritt 2005
Oredans natt 1974
P 8 40 år i Eskilstuna
Polisens dag i Eskilstuna 14-15-16 maj 1962
Polishistorier 2012
Parken Zoo i Eskilstuna - Ett sekel av upplevelser 1998
Pelarorden 75 år 1892-1967
Porträtt av barnhemsunge 1986
Porträttgalleri från Malmöhus län 1930
Porträttgalleri från Södermanland 1934
Porträttgalleri för Svenska Armens och Marinens Underofficerare 1912
Porträttgalleri för Sveriges Typografer II VI VII VIII IX X XI XII XIII 1898
Porträttgalleri Hantverkare i Stockholm med omnejd. Konst och hantverk 1937
Porträttgalleriet Grafiska 1908
Postkontor och postmästare 1951
Promenad i det förgångna - Om Eskilstuna stadspark 1995
Prottokoll berättar - Eskilstuna arbetarkommun 100 år 1993
Publicistklubbens porträttmatrikel 1924
Publicistklubbens porträttmatrikel 1952
På Bernhards tid - Eskilstuna i våra hjärtan 2006
På båda sidor om ridån 1974 - Eric Andersson berättar
På järnets fasta grund - Låsbolaget 100 år 1946
På statarnas tid 1975
Rademachersmedjan - Vägledning för besökande 1914
Rademachersmedjorna - Vägledning
Rashundar i ord och bild 1932 x2
Ridån går upp - Folkets park Eskilstuna 1946
Rinmansskolan 1979-1980
Rinmansskolan 125 år 1980
Ristade minnen - Runskrifter från Rekarnebygden 2007
Rosenforsparken 1998
Rossvik - En sörmländsk herrgård och dess ägare 2010
Rotary International - Svenska Rotarymatrikel 2003-2004
Rotaryklubbarna i Eskilstuna 1975
Rulla - Officers och Underofficerskårerna 1926
Rulla - Officers och Underofficerskårerna 1928
Rulla - Underofficerskårerna 1920
Rulla - Svenska Försvarsväsendet 1949
Rulla - Svenska Försvarsväsendet 1966
Rulla över befälskårerna vid Sveriges arme och flotta 1755 1976
Runstenar i Södermanland 1984
Råby-Rekarne - En Sörmlandssocken berättar 1992
Råd och anvisningar till eleverna vid Eskilstuna Husmoderskola 1910
Räddningstjänsten i Eskilstuna 100 år 1897-1997
Röster i Sörmland 1996
S.A.F:s Porträtt-Galleri 1926
S:t Eskils Skola 150 år 1986
S:t Johannes logen Södermanland 1884-1909
Sablar också! Blankvapen i krig fred och fantasi 2004
Sagan om Eskil och Tora 2005
Se Er om i Eskilstuna Smestaden
Se Eskilstuna 2006
Se Torshälla 1987
Sigurdsristningen 2011
Sigurdsristningen - En 1000-årig illustration 2011
Sim i sextio - En jubileumsskrift utgiven av Eskilstuna Simsällskap 1969
Skelett i garderoben 17 mars - 31 december 1999
Skiren-Kvicken - Eskilstunas egen trollskog 1991
Skogstorpsbygden förr och nu 1984
S-kvinnor i Sörmland - 75 år för kvinnorna och idéerna
Skyttegruppen 1904-an 90 år - Eskilstuna Skytteförening
Smeden som vann - Eskilstunas idrottshistoria 2013 [1200 ex]
Sme´stadsbarn 1983
Smederna Allan Ebeling 1959 2 EX
Smestad i förvandling 1985
Smålands och Blekinge handelskammare åren 1907-1931 1932
Smålänningar i Stockholm 1941
Smörblomman 2005 av Håkan Boström
Snopptorp - Tunafors - Skogsängen - Tre områden i Eskilstuna 2011
Sommar-Olympia Helsingfors 1952 [Utgiven av SE]
Sophie Hagman - Borgardotter från Eskilstuna
Souvenir program för "Byggets" sista stora evenemang 25-27 februari 1955
Spelkort förr och nu 19540911-19540926 Eskilstuna Konstmuseum 1954
Spår av tid 1996
S/S Gerda 1998
S:t Andreas Logen 1811-1961 1961 765/1000
Stadsfullmäktige i Eskilstuna 1863-1937 1937 2 EX
Stadshuset i Eskilstuna 100 år 1997
Stadsvandring i Eskilstuna 1999 2 EX
Stationsföreståndarnas porträttgalleri 1933
Stenkvista - En socken i Sörmland 1963
Stenman - Ett namn som tagit skruv 1956
Sterlings Mattor - Kungsgatan 9
Stockholm university singers - American Tour 1925
Stockholms Borgerskap 1956
Stockholms byggnader 1977
Stockholms stads, villastäders och läns taxeringskalender 1931
Stockholms tekniska institut 1924-1943 1944
Strengnenses 1890-1915 - Strängnäs högre allmänna läroverk 1932
Stor-Stockholms villastäder i ord och bild 1942 nr: 1243 Ivar Winqvist
Strängnäs stift genom sekler 2001
Strängnäs stift i ord och bild 1948
Strömmen som födde en stad 2015
Strömsholms slott - Fasadrenoveringen 1985-1987
Studentföreningen Verdandi 1882-1907
Studieplan till "Wägvisare genom Södermanland" av Ivar Schnell
Städernas styrelser 1911
Stämplar på arbeten av guld, silver och platina 1913-1987 1988
Sundby Socken företrädesvis i antikvariskt och kulturhistoriskt hänseende 1904
Sundbyholm 1953
Sundbyholm recreation area 1939-2010
Svea rikets ärkebiskopar 1935
Svenska orter 1934 del 1-3
Svensk adelskalender 1903 - Utgifven af Karl Karlsson Leijonhufvud
Svensk Apotekarhistoria del 7 1971
Svensk Apotekare Kalender 1923
Svensk Baptism 1848-1948
Svenska Frimurare orden - Matrikel 1998
Svensk hembygd 1939
Svensk industrikalender 1967-1968 - Sveriges Industriförbund 1967
Svensk Juristmatrikel 1964
Svensk kommunalförvaltning 1960
Svensk kommunalförvaltning 1960 - Stockholms och Södermanlands län
Svenska Lantmätare del 2 1900-1970
Svenska Läkare i ord och bild - Supplement 1953
Svensk läkarmatrikel [Sveriges läkare] 1971
Svensk Manskörsång 1946
Svensk och internationell cykel 1947
Svensk officersmatrikel del III Marinen och Flygvapnet 1935
Svensk ortsförteckning 1948
Svensk Revy - En bokfilm om vårt sekel 1968
Svensk Rikskalender 1912
Svensk skidsport 1945
Svensk sjuksköterskeförening - Medlemskatalog juli 1941
Svensk tennis 1938
Svensk trävaruhantering 1954 - Uppslagsverk för Sågverksägare
Svensk villabebyggelse i ord och bild 1944
Svensk yrkeskvinna - Kvinnliga Damfrisörer 1951
Svenska artilleriet förr och nu 1944
Svenska biografer 2008
Svenska Brukstjänstemannaföreningen 1932
Svenska bryggareföreningen 1935
Svenska Dragspelare 1946
Svenska folkrörelser del 1 1936
Svenska folkrörelser del 2 1937
Svenska folkrörelser del 3 1939
Svenska folkrörelser del 5 1939
Svenska Folkskolans ledning i ord och bild 1942
Svenska Frisörföreningen 1907-1957 1957
Svenska fyrar 2009
Svenska gods och gårdar - Norra Södermanland 1938
Svenska Kennelklubbens Jubileumskrönika 1889-1989 1990
Svenska Kommunalnämndsordförande 1920
Svenska konstnärer - Biografisk handbok 1969
Svenska konstnärer 1943
Svenska konstnärer 2005
Svenska Kronojägare och Kronoskogvaktare 1933
Svenska Kryssarklubben matrikel 1990
Svenska kvinnor i offentlig verksamhet 1924
Svenska Kyrkans Prästerskap 1939 2 EX
Svenska Lantmätare 1951
Svenska Lokmän 1951 Del 1-2
Svenska läkare 1959
Svenska Läkare - Porträttgalleri 1927
Svenska motormän i ord och bild 1950
Svenska Murareförbundet 1890-1940 1941
Svenska män och kvinnor 1942 del A-B I-L S-T T-Ö
Svensk Officersmatrikel del 5 Landstormen 1933
Svenska polisen del 1+2 1933
Svensk Rotarymatrikel 2004-2005
Svenska Röda Korset 1865-1965 De första hundra åren 1965
Svenska sjukhus Del 1-3 1948
Svenska skyttar 1940
Svenska Sockerbagare och Konditorer 1940
Svenska stadsmonografier - Eskilstuna 1946
Svenska stadsmonografier - Halmstad 1946
Svenska tandläkare i ord och bild 1939
Svenska Trädgårdar Del 1-2 1940
Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916 och 1917
Svenska Vattentorn 2004
Svenskt biograf och filmfolk i ord och bild 1940
Svenskt Biografiskt Handlexikon Del 1-2 1906
Svenskt filmskådespelare lexikon 1973
Svenskt flyg och dess män 1940
Svenskt Föreningslexikon 1953
Svenskt författarlexikon 1900-1940 1942
Svenskt hotell och restaurantväsen i ord och bild 1944
Svenskt Idrottsfolk del 3 1948
Svenskt Land 1926
Svenskt biografiskt handlexikon af Herman Hofberg 1 + 2 1906
Svenskt porträtt-galleri Armen del 7 Generalitetet 1896
Svenskt porträtt-galleri Armen del 7 första armefördelningen 1897
Svenskt porträtt-galleri Armen del 7 första armefördelningen 1904
Svenskt porträtt-galleri Bankmän XIX 1903
Svenskt porträtt-galleri VI Häradshöfdingar mm 1903
Svenskt porträtt-galleri VIII - Kungliga Flottan 1902
Svenskt porträtt-galleri - Tredje Armefördelningen 1902
Svenskt porträttgalleri - Riksdagen 1896 V
Svenskt porträttgalleri - Prästerskapet i Uppsala ärkestift med Stockholms stads prästerskap X 1901
Svenskt porträtt-galleri XX Arkitekter Bildhuggare Målare M. FL. 1901
Svenskt porträtt-galleri Läkarekåren 1911
Svenskt porträtt-galleri Lärarekåren 1901
Svenskt porträtt-galleri XVIII 1907 Apotekare
Svenskt porträtt-galleri Svenska Teknologföreningen 1911
Svenskt porträtt-galleri XXI Tonkonstnärer och Sceniska artister 1897
Svenskt porträtt-galleri XI Universiteten 1896 [Karolinska institutet, Stockholms och Göteborgs högskolor]
Svenskt porträtt-galleri Veterinärer och Tandläkare 1907
Svenskt porträtt-galleri Kungl. Svenska Hofstaterna del 2 1899
Svenskt porträtt-galleri IV Öfverrätter och Kollegier 1900
Svenskt postortlexikon 1894
Svenskt rashundsgalleri 1940
Svenskt silversmide guld och silverstämplar 1850-1912 1995
Svenskt sjöfolk i krig och fred Del 1 1950
Svenskt skrädderi i ord och bild 1943
Sverige del 1 - Stockholms stad, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län 1929
Sverige ciceronen 1964
Sverige från ovan 1972
Sveriges Advokatsamfund 1977
Sveriges Advokatsamfund - Porträttmatrikel 2002
Sveriges Adelskalender 1961
Sveriges Agronomer 1922-1942 - Ultuna - Alnarp - Lantbrukshögskolan
Sveriges allmänna Åklagare 1921
Sveriges Apotekarhistoria del 7 1971
Sveriges Apotekarkår i ord och bild 1942
Sveriges Apotekarkår i ord och bild 1952
Sveriges Apotekarkår i ord och bild 1964
Sveriges byggmästare 1950 Del 1-2
Sveriges Civilingenjörer, Bergsingenjörer och Arkitekter 1961
Sveriges fabrikskalender 1910-1911
Sveriges film och biografmän - Porträttgalleri 1920
Sveriges frivilliga försvar [Automobilkåren]+[Motorbåtskåren] 1942
Sveriges första brandbil
Sveriges Gjutmästareförbund porträttmatrikel 1908-1939
Sveriges gjuteritekniska förening - Medlemsmatrikel 1968
Sveriges Tempelriddare 1943
Sveriges handelskalender 1885-1886
Sveriges handelsflotta 1913
Sveriges hundra konungar 1956
Sveriges Idrottsfolk Del 6-7 1948
Sveriges Järnvägs Historia 1994
Sveriges Järnvägsstationer 1926
Sveriges Järnvägsstationer 1948 Del 1-2
Sveriges kyrkobyggnader i ord och bild jämte series pastorum 1935 [nr: 986] - Uppsala stift / Stockholms stad
Sveriges Lantbruksförbund 1917-1942 1942
Sveriges Lantbrukskalender 1916
Sveriges Lantmätare 1921
Sveriges Lantmätare 1936
Sveriges Lantmätare 1964
Sveriges målare 1945
Sveriges och Norges statskalender 1870
Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund 1928-1938 1938
Sveriges rederier 1938
Sveriges Riksbank - Porträttgalleri 1930
Sveriges schackförbunds 33:dje kongress i Eskilstuna 1949
Sveriges servitriser 1942
Sveriges Sjöbefälsskolor 1913-1960 1960 Del 2
Sveriges skeppslista 2000
Sveriges Småskollärarinnor 1-3 1945
Sveriges stadskalender 1963
Sveriges stadskalender med bihang 1917
Sveriges studenter 1900-1935 Dalarna - Gotland - Närke - Södermanland - Västmanland 1950
Sveriges Styresmän 1938
Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd - Södermanland 1949
Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd - Södermanland 1947 Del 2
Sveriges syateljeer och sömmerskor 1948
Sveriges Tandläkarekår 1932
Sveriges taxeringskalender 1939
Sveriges Tempelriddare 1943
Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna 1997
Sveriges underhållnings dans och restaurangorkestrar samt militära musikkårer [Sveriges musiker] 1944
Sveriges Underofficerare 1947
Sveriges Vaktmästare 1946
Sveriges Veterinärer 1994
Sveriges äldsta företag 1923
Matrikel för Sällskapet 1800-1900
Sällskapet S:t Eskil - Så levde Vi då 1976
Södermanland - Ett bildverk Ivar Schnell 1965
Södermanland - Färdvägar och vandringsstigar 1941
Södermanland 1929 Julia Svedelius
Södermanlands Ansgarieförbund 1869-1969 1969
Södermanlands kyrkor 1983
Södermanlands Läns Bebyggelse 1960
Södermanlands Läns Kalender 1900
Södermanlands Läns Kalender 1911
Södermanlands Läns Kalender 1919
Södermanlands Läns Kalender 1929
Södermanlands Läns Kalender 1940
Södermanlands Läns Kalender 1954
Södermanlands Läns Kungliga Hushållningssällskap 1814-1914
Södermanlands-Nerikes nations historia af Erik Hamnström 1905
Södermanlands-Nerikes nation i upsala 1905-1911
Södermanlands-Nerikes nation i upsala 1911-1916
Södermanlands-Nerikes nation i upsala 1929-1936
Sörmland i Adolph Törneros brev 1994
Sörmlandsboken 1918
Sörmlands konstnärer [Kro] 1966
Sörmlands krokonstnärer 1985
Sörmlands Socialdemokratiska Partidistrikt 1986-2005
Sörmlandsbygden 1928
Sörmlandsbyggden 1960 [Vilsta herrgård]
Sörmländska fornminnen - Eskilstuna 1950 2 ex
Sörmländska konstnärer 1997
Sörmländska matminnen 1998
Sörmländska mattraditioner 1991
Sörmländska slott och gårdar 1924 Del två ,fyra, fem och sex.
Sörmländskt jordbruk 1955
Sörmländska järnvägsstationer på vykort 2010
Taxeringskalender Eskilstuna 1945
Taxeringskalender Eskilstuna 1960
Taxeringskalender Eskilstuna 1964
Teddy Aarni 1919-1985 1996
Tekniska föreningen i Eskilstuna 1879-1929 1929 2 EX
Tekniska föreningen i Eskilstuna 1949
Tekniska föreningen i Eskilstuna 1965
Tekniska Skolan i Eskilstuna. Avgående 4:de klass 1921. Fotoalbum på lärare och elever.
Teknologer 1889-92-93 - Matrikel 1912 - Tekniska högskolan Stockholm
Telefon och telegraf i Sverige Del I II 1935
Tempel Riddare orden matrikel 1990
Tempel Riddare orden matrikel 1993
Tennsamlarens uppslagsbok 1969
Tennstämplar från hela världen 1991
The Munktell Museum - A historical description 2012
Tidtabell Eskilstuna 1954 - Omnibuss
Topographisk beskrifning öfver Tumbo och Råby Socknar 1816 1986
Torpare och Skräddare i Vallby Hammarby Sundby 1988
Torshälla och Nyby - Sida vid sida 1990
Tre stadsvandringar i Eskilstuna 2003
Trollskärs sommarstuguförening 35 år 1956-1991
Tunafors fabriker - En bok om forna glansdagar, förfallet och återkomsten 2018
Tunafors Skola 1897-1997 1998
Tunafors sportklubb 1941
Tunavallen 75 år 1924-1999
Turistkartan över Sverige blad 8 1953
Tvåkammar Riksdagen 1867-1970 1988
Upprop till Södermanlands inbyggare 1988
Upptäck Eskilstuna 2004
Ur arkivgömmorna 1979
Urmakarna i Eskilstuna 1979
Utexaminerade från Chalmers tekniska högskola 1952
Utvandrarna/Nybyggarna - Bakgrund till filmerna1970
Vad gjorde farfar i höjd? 1969
Vapentekniska Museet 1993
Vapentekniska museet english 1984
Vasa orden av Amerika matrikel 1980
Vattenvägen 1994/1995
Vem är vem inom handel och industri 1944
Vem gör vad inom verkstadsindustrin i Eskilstuna industriområde 1956
Vem är det? Svensk biografisk handbok 1931
Vem är det 1963
Vem är vem? - Svealandsdelen 1947
Vem är vem? - Svealand utom stor-Stockholm 1964
Verdandi 1968 NR: 1 3 4
Verdandi 1969 NR: 1 2 3
Verdandi 1970 NR: 1 3 + Jubileumsdags
Verdandi 1971 NR: 1 2 3 4
Verdandi 1972 NR: 1 2 3 4
Verdandi 1973 NR: 1 2 3 4
Verdandi 1974 NR: 1 2 3 4
Vid Rademachersmedjorna - Från fristad till kulturreservat 1959
Vinön - Hjälmarens pärla 1993
Vi tyngdlyftare 1948
Vår stadsdel norr 1990
Vår svenska kyrka 1950
Våra kyrkor 1990
Våra populäraste operor och operetter 1-3 1944 Ingrid Sandberg
Vårt dagliga vatten 100 år 1987
Vägledning för patienterna vid Centrallasarettet Eskilstuna 1964
Vägvisare och gatukalender för Eskilstuna
Vägvisare och gatukalender för Eskilstuna 1947
Välkommen till Eskilstuna 1963
Välkommen till Eskilstuna 1967
Välkommen till Eskilstuna 1968
Välkommen till Eskilstuna 1969
Välkommen till Eskilstuna 1970
Välkommen till Eskilstuna 1971
Välkommen till Eskilstuna 1975 2 EX
Välkommen till Eskilstuna 1979
Välkommen till Eskilstuna 1986
Välkommen till Eskilstuna 1990
Välkommen till Eskilstuna - Besökskarta 2011/2012
Vänbok - Carl Braunerhielm 2014
Västermarken 1850-1880 - Boendemiljö och befolkning i ett ytterområde till Eskilstuna 1979
Väster Rekarne häradsallmänning - 140 år med skogen i fokus 2010
Åsa-Nisse Var ligger Knohult? 2008
Återbesök i Eskilstuna 2002
Ärla boken 1954
Öbergs 1845-1945
Öbergs filfabrik 100 år 1850-1950
Öja-Västermo 2006
Örebro län - Porträttgalleri 1927
Överhet och Allmänhet 1989
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbaka