Fastighetsförteckning 1960 Skiftinge - Sahl - Ärsta - Balsta - Djursta - Gårdskäl - Esta - Röksta - Årby


Albano 362 - Gårdskäl
Alfhem 575 B - Röksta
Anitaro 17 - Ärsta
Annedal 421 - Röksta
Annelund 357 - Gårdskäl
Augustenhill 415 - Röksta
Axelsborg 411 - Röksta
Axelsro 855 - Sahl
Backudden 575 D - Röksta
Balsta 423 - Balsta
Barnhemstomten 759 - Gårdskäl
Bergshill 361 - Gårdskäl
Björkborgen 382 AS - Sahl
Björkebolet 382 J - Sahl
Björkheden 382 AU - Sahl
Björksvreten - Ingår i 2660+2661+274+888 - Ärsta
Björksäter 848 - Sahl
Björktorp - 395 - Sahl
Björkvalla 382 G - Sahl
Bodby 2559 - Sahl
Broborg -409 - Röksta
Bredängen 21 - Ärsta
Carlshem 399 - Djursta
Carlshem 1195 - Gårdskäl
Carlshem 1196 - Gårdskäl
Dalsjö 382 U - Sahl
Dalsäter 15 - Ärsta
Djursta 402 - Djursta
Djursta soldattorp 399 - Djursta
Duftorp 373 - Skiftinge
Dybacken 492 - Duvtorp - Skiftinge
Edeholm 382 Y - Sahl
Ekensberg 359 - Gårdskäl
Ekensberg 360 - Gårdskäl
Ekensberg 407 - Röksta
Elida 364 - Gårdskäl
Ensäter 382 AL - Sahl
Eriksberg 355 - Gårdskäl
Eskilsdal 353 A - Gårdskäl
Esta 206 - Esta
Falltorp 382 BK - Sahl
Forsbo 13 - Ärsta
Fredriksdal 575 - Röksta
Fågelsång 382 AÖ - Sahl
Gerresta 4 - Ärsta
Glasbruket 423 A - Balsta
Granudden 388 - Sahl
Gustafsfors 413 - Röksta
Gustafslund 420 - Röksta
Gårdskäl 366 - Gårdskäl
Gårdskäl Norra 367+375 - Gårdskäl
Gårdskäl Södra 353+374+376 - Gårdskäl
Gäringe 416 - Röksta
Gäringe 417 - Röksta
Gärlingsberg 418 - Röksta
Hagalund 273 - Ärsta
Hagvalla 402 A - Djursta
Helleboda 382 Q - Sahl
Hemgården 353 C - Gårdskäl
Hemliden 382 B - Sahl
Häggliden - 382 BE - Sahl
Hällstugan 377 - Gårdskäl
Hävringe 575 G - Röksta
Hörnliden 382 AG - Sahl
Kristinedal 12 - Ärsta
Kungsberg 365 - Gårdskäl
Lidalycke 382 M - Sahl
Liljedal 2 - Ärsta
Liljedal 3 - Ärsta
Liljedal 5+1096 - Ärsta
Liljedal 6 - Ärsta
Liljedal 7 - Ärsta
Liljedal 8 - Ärsta
Liljedal 9 - Ärsta
Lillhamra 575 C - Röksta
Lindtorp 414 - Röksta
Lindäng 412 - Röksta
Lingbo 382 - Sahl
Ljunghem 575 A - Röksta
Ljusnäs 382 Ö - Sahl
Ljustorp 382 AA - Sahl
Ljusås - 382 I - Sahl
Lundsberg 410 - Röksta
Långberget 857 - Gårdskäl
Löflund 356 - Gårdskäl
Moholm 382 Z - Sahl
Mårdnäs 382 D - Sahl
Norra gårdskäl 367+375 - Gårdskäl
Norråsa 382 L - L - Sahl
Nyhem 406 - Röksta
Nälsta 382 AB - Sahl
Närjedal 11 - Ärsta
Olivehäll 358 - Gårdskäl
Oskarsberg 408 - Röksta
Oskarslid 2660 - Ärsta
Ovalid 382 BA - Sahl
Ramhäll 382 R - Sahl
Ranås 382 F - Sahl
Rosstorp 387 - Sahl
Röksta utjord 570+571 - Röksta
Röksta Västergård 403+405+419+1168+1169 - Röksta
Röksta Östergård 404+574 - Röksta
Sahl 382+396+397 - Sahl
Sahlbacka 385 - Sahl
Sahlberga 386 - Sahl
Sahlnäs 382 S - Sahl
Sahlsbrink 853 - Sahl
Sahls grustag 383 - Sahl
Sahlskoga - 394 - Sahl
Sahlslid 856 - Sahl
Sahlslätt 849 - Sahl
Sahlstorp 393 - Sahl
Segersta 1222 - Ärsta
Skiftinge 372 - Skiftinge
Skogsberg 277 - Ärsta
Skogstugan 575 E - Röksta
Smedjebacken 369 A - Sahl
Sofienäs 1223 - Ärsta
Solbacka ingår i 2421 - Gårdskäl
Solbacken 281 - Ärsta
Solgläntan 1174 - Ärsta
Solhem 280 - Ärsta
Solstugan 1176 - Ärsta
Soludden 1254 - Ärsta
Strömsborg 10 - Ärsta
Strömsborg 12 - Ärsta
Sveaborg 13 - Ärsta
Sätra 382 N - Sahl
Södra Gårdskäl 353+374+376 - Gårdskäl
Södralid 382 AX - Sahl
Tabo 575 H - Röksta
Talldalen 382 E - Sahl
Tallhöjden 281 A - Ärsta
Tallnäs 575 F - Röksta
Tegnäs 382 O - Sahl
Thereselund 852 - Sahl
Tingsta 382 C - Sahl
Tullinge 422 - Röksta
Tunadal 371 - Gårdskäl
Tärnby 382 P - Sahl
Törnsäter 382 T - Sahl
Vallängen 18 - Ärsta
Vesterlund 14 - Ärsta
Vesteräng - 402 - Djursta
Vilsborg 363 - Gårdskäl
Vretskogen - 2660+2661+274+888
Västeräng 402 - Djursta
Ådala 16 - Ärsta
Årby 352 - Årby
Älghult 382 H - Sahl
Älvsund - 382 K - Sahl
Ärdala 382 V - Sahl
Ärsta 2656+2657+2658+2659+1+883 - Ärsta
Ärstaborg 1116 - Ärsta
Ärstadal 2660+2661+274+888 - Ärsta
Ärstahill 2660+2661+274+888 - Ärsta
Ärsta Norrgård 2660+2661+274+888 - Ärsta
Ärsta Västergård 264+265+284+287+975 - Ärsta
Ärsta Östergård - 2665+2657+2659+1+883 - Ärsta
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbaka